Kontakta oss på Taktik Yrkesutbildning

E-post: utbildning@taktiksweden.se
Adress: Fredsgatan 3, 852 36 Sundsvall
Telefon: 010-190 10 22

E-post: utbildning@taktiksweden.se
Adress: Vasaplan 7, 111 20 Stockholm
Telefon: 010-190 10 22

Rektor

Lena Karlström
lena.karlstrom@taktik.nu
070-355 11 90
010-190 10 06

Lärare Bartender

Eric Ljusner
eric.ljusner@taktik.nu

Kordinator

Emma Hallin
utbildning@taktiksweden.se emma.hallin@taktik.nu
010-190 10 22
070-355 75 72

Lärare
Våningsvärd Konferensvärd

Katarina Gälldin
katarina.galldin@taktik.nu

Specialpedagog

Sofia Eltin
sofia.eltin@taktik.nu