Våra regler och bestämmelser

Drogpolicy

Regler kring alkohol, narkotika och andra droger

Bilder/Fotografering

Regler kring publicering av bilder av personer på publika sidor

Likabehandlingsplan

Regler kring diskriminering,trakasserier och annan kränkande behandling

Datorer och internet

Regler kring vad som gäller vid datoranvändning

Personuppgiftshantering

Regler kring hur vi använder dina personuppgifter