2020utbsthlm

Bartender

Bartenderutbildning

Utbildningen innehåller både teori, föreläsningar och praktik för att du ska få en verklig uppfattning om och förståelse för yrket.

Hotell våningsvärd

Hotell våningsvärd utbildning

Utbildningen bedrivs som klassrumsunder-visning i lokaler i centrala Stockholm. Studietakten är heltid och du deltar i undervisning på dagtid.

Hotell konferensvärd

Konferensvärdutbildning

Utbildningen bedrivs som klassrumsunder-visning i fräscha lokaler i Stockholm Norrort.

Kockutbildning

OBS!
P.g.a. rådande omständigheter har vi för närvarande inget intag.
Vi uppdaterar information löpande.

OBS!
P.g.a. rådande omständigheter har vi för närvarande inget intag.
Vi uppdaterar information och nya datum för antagning löpande.

Utbildningar Stockholm

Translate »

Ursäkta röran, vi bygger om hemsidan. Kontakta oss om det är något som saknas.

X