Uppsala

Ingen aktivitet då Stöd och matchning som upphandling upphört.
Vi återkommer i framtiden med nya tjänster.

 

 

AB Taktik Sweden i Uppsala har stöttat arbetssökande i 20 år. Här hos oss möter du coacher som kommer att samarbete med Dig på väg mot ny försörjning- starta eget, jobb eller studier. Vår målsättning är att göra det vi kan för att matcha dig mot arbetsmarknaden.

Vi anpassar vårt gemensamma arbete utifrån dina förutsättningar, kartlägger din kompetens samt gör en individuell planering för ditt arbetssökande.

Vi drar stor nytta av vårt stora nätverk av företag, både lokalt och i resten av Sverige i vårt matchningsarbete för dig.

Du är varmt välkommen att kontakta oss direkt, eller ta hjälp av din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få komma till oss på Taktik.

 

Translate »