Dryckeskunskap

Kursnamn:
Dryckeskunskap
Kurser i ämnet:
Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng.
Barteknik, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering.
Drycker, 100 poäng, som bygger på kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering.
Drycker –specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen drycker. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. 

Kurskod:  
DRYDRC0, DRYBAT0, DRYDRY0, DRYDRY00S

Ämnet:
Ämnet dryckeskunskap behandlar tillredning och servering av varma, kalla, alkoholfria och alkoholhaltiga drycker. Ämnet tar även upp dryckestraditioner och behandlar lagar och andra bestämmelser som gäller för servering av alkoholhaltiga drycker.

Ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet dryckeskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kalla och varma drycker, deras ursprung, egenskaper, användningsområden och karaktär. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om odlingsområden, framställningsmetoder, olika tillverkningsprocesser och råvaror samt hur detta påverkar slutproduktens kvalitet och pris.Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att servera drycker, utforma dryckeslistor samt att identifiera och bedöma kvaliteten på olika drycker. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sinnenas betydelse för bedömningen. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och internationella dryckestraditioner ur ett nutida och historiskt perspektiv. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förståelse av olika gästers behov och krav.Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som avses med ansvarsfull alkoholservering samt om alkoholens skadeverkningar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om alkoholpolitiska och etiska frågor inom området samt om lagar och andra bestämmelser som rör hantering av olika drycker.I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper om servering, blandning och beredning av drycker. Eleverna ska även ges möjlighet att praktiskt träna upp sin förmåga att bedöma och identifiera drycker.

 

Undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
-Kunskaper om ansvarsfull alkoholservering, alkoholpolitik, etiska frågor och lagar och andra bestämmelser inom området samt om alkoholens skadeverkningar.
-Kunskaper om varma och kalla drycker.
-Kunskaper om dryckestraditioner och olika dryckers historia.
-Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
-Förmåga att använda redskap och utrustning samt att välja och använda arbetsmetoder.
-Förmåga att arbeta hygieniskt, ergonomisk och säkert.
-Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
-Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.

Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Kurskod:
DRYDRC0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Svensk alkohollagstiftning.
-Fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar av alkohol samt risker kopplade till alkoholkonsumtion.
-Etiska frågeställningar med anknytning till alkoholservering.
-Kalla och varma drycker: deras råvaror, ursprung, karaktär och användningsområde.
-Tillverkning av vin, öl och spritdrycker.
-Svenska och internationella dryckestraditioner samt hur olika drycker har utvecklats över tid.
-Serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker.
-Användning av redskap och utrustning vid hantering och servering av drycker.
-Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
-Kundbemötande och fackspråk.
Barteknik
Kurskod:
DRYBAT0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för barteknik, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Olika drycker: deras råvaror, ursprung, karaktär och användningsområde.
-Drinkgrupper och drinkrecept.
-Dryckesbaren som arbetsplats. Arbetsplanering och organisation.
-Metoder vid drinkblandning.
-Hur man använder råvaror, produkter, material, redskap och utrustning.
-Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
-Hygien och ändamålsenlig klädsel.
-Provningsmetoder.
-Identifiering och bedömning av olika dryckers kvalitet.
-Utformning av dryckeslistor.
-Prisberäkningar av olika dryckesalternativ.
-Kundbemötande och fackspråk.
Drycker
Kurskod:
DRYDRY0
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för drycker, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Kalla och varma drycker: deras råvaror, odlingsområden, ursprung, framställningsmetoder, karaktär, tillverkningsprocesser och användningsområde. Hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris.
-Tillverkning av vin, öl och spritdrycker.
-Serveringsmetoder för vin, öl och måltidsdrycker.
-Hur man använder redskap och utrustning vid hantering och servering av drycker.
-Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
-Provningsmetoder och sensorik.
-Identifiering och bedömning av olika alkoholhaltiga och alkoholfria dryckers kvalitet.
-Utformning av dryckeslistor.
-Kundbemötande och fackspråk.
Drycker – spec
Kurskod:
DRYDRY00S
Rekommenderade förkunskaper:
Förutsättningar:
 
Litteratur:
Centralt innehåll för drycker – specialisering, 100p
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
– Drycker inom valt specialiseringsområde: deras råvaror, odlingsområden, ursprung, framställningsmetoder, karaktär, tillverkningsprocesser och användningsområde. Hur dessa faktorer påverkar slutproduktens kvalitet och pris. Exempel på specialiseringsområden kan vara kaffe, öl, champagne, barteknik, viner från olika delar av världen, vintillverkning och vinprovning.
-Trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
-Påverkan från olika kulturer inom valt specialiseringsområde.
-Yrkesmässiga och experimentella metoder och tekniker inom valt specialiseringsområde.
-Material, redskap och utrustning för arbete med drycker.
-Hygieniskt, ergonomiskt och säkert arbetssätt.
-Provningsmetoder och sensorik.
-Identifiering och bedömning av dryckers kvalitet.
-Utformning av dryckeslistor inom valt specialiseringsområde.
-Kundbemötande och fackspråk.