Göteborg – Arbetssökande

Ingen aktivitet då Stöd och matchning som upphandling upphört.
Vi återkommer i framtiden med nya tjänster.

 

AB Taktik Sweden i Göteborg har speciellt riktat in sig på olika branscher.

I Göteborg arbetar erfarna projektledare som arbetar aktivt med att matcha våra deltagare till jobb och studier. Vi drar även stor nytta av vårt stora nätverk av företag, både lokalt och i resten av Sverige.

DU HITTAR OSS på Åvägen 24 i centrala Göteborg.

VARMT VÄLKOMNA att kontakta oss direkt, eller ta hjälp av din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få komma till Taktik.