หลักสูตรทำความสะอาดโรงแรม 

Städ & Serviceutbildning (Thai)
Hotell våningsvärd utbildning
หลักสูตรทำความสะอาดโรงแรม 

เริ่มต้นหลักสูตร

วันที่เริ่มต้นสมัครเรียน

วันที่เริ่มต้นสมัครเรียน

วันสุดท้ายของสมัคร

หนึ่งเดือนก่อนวันเริ่มเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ AB Taktik สวีเดน

กับหลักสูตรการทำความสะอาดใช้โอกาสนี้ให้ความรู้ตัวเองด้วยการสนับสนุนทางภาษาในภาษาแม่ของคุณ!

ในระหว่างการฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้การบริการ เทคนิค อุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกวิธี การจัดแต่งห้องพักรวมถึงการทำความสะอาดที่ถูกวิธีและอื่นๆ อีกมากมาย

คุณได้รับการฝึกงานและประสบการณ์จริง
หลังจากสำเร็จการศึกษา คุณสามารถทำงานในโรงแรมและที่พักประเภทอื่นๆได้อย่างเข้าใจ ด้านการบริการที่ดีและการทำงานด้านทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ansök till utbildningen:

Du kan söka till våra utbildningar genom att fylla i ansöknings-blanketten(PDF) som du hittar via länken till nedan.
Ladda ner blanketten, fyll i den och spara den på din dator/enhet.
Skicka din ansökan och bifoga PDF-filen, till: syv@harnosand.se

– Startdatum: Första måndagen varje månad
– Ansökan: En månad före startdatum