Härnösand - Utbildningar

– Startdatum: Första måndagen varje månad
– Ansökan: En månad före startdatum

Konferensvärdutbildning

Konferens & Reception

Utbildningen innehåller både teori, föreläsningar och praktik för att du ska få en verklig uppfattning om och förståelse för yrket.

Kurspaket – 1200 poäng
Service och Bemötande 1 (100p)
Service och Bemötande 2 (100p)
Konferens 1 (100p)
Besöksnäringen (100p)
Konferens och Evenemang (100p)
Hållbar turism(100p)
Ledarskap & Organisation (100p)
Logi (100p)
Reception 1 (100p)
Reception 2 (100p)
Reception 3 (100p)
Resmål & Resvägar (100p)
Praktik, APL (Arbetsplatsförlagt Lärande)

Hotell våningsvärd utbildning

Hotell & Våningsvärd

Utbildningen innehåller både teori, föreläsningar och praktik för att du ska få en verklig uppfattning om och förståelse för yrket.

Kurspaket – 700 poäng
Besöksnäringen (100p)
Ergonomi (100p)
Logi (100p)
Service och Bemötande (100p)
Våningsservice 1 (100p)
Våningsservice 2 (100p)
Våningsservice 3 (100p)
Praktik, APL (Arbetsplatsförlagt Lärande)

Hotell våningsvärd utbildning

Städ & Serviceutbildning med Språkstöd

Vi erbjuder denna utbildning med språkstöd på –  

Arabiska

Tigrinja

Thailändska

Ansök till utbildningarna:

Du kan söka till våra utbildningar genom att fylla i ansöknings-blanketten(PDF) som du hittar via länken till nedan.
Ladda ner blanketten, fyll i den och spara den på din dator/enhet.
Skicka din ansökan och bifoga PDF-filen, till: syv@harnosand.se

– Startdatum: Första måndagen varje månad
– Ansökan: En månad före startdatum