Sundsvall Grundläggande

Utbildningarna startar  11 jan 2021  och slutar 2021-03-19

Undervisningen är platsbunden mellan  17:30-20:30 på tisdagar och torsdagar

Start 2 2021-03-22 tom 2021-05-28

Start 3 2021-08-09 tom 2021-10-15

 

Kurskod

 

Biologi

GRNBIO2

 

Fysik

GRNFYS2

 

Kemi

GRNKEM2

 

Grundläggnade kurs i Naturorienterande ämnen inledande kurs

GRNNOA2

 

Grundläggnade kurs i Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

GRNNOB2

 
   

 

  

Grundläggnade kurs i Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

GRNSOA2

 

Grundläggnade kurs i Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs

GRNSOB2

 

Geografi

GRNGEO2

 

Religion

GRNREL2

 

Historia

GRNHIS2

 

Translate »