Sundsvall Grundläggande

Nya datum och perioder meddelas snart.

 

Kurskod

 

Biologi

GRNBIO2

 

Fysik

GRNFYS2

 

Kemi

GRNKEM2

 

Grundläggnade kurs i Naturorienterande ämnen inledande kurs

GRNNOA2

 

Grundläggnade kurs i Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

GRNNOB2

 
   

 

  

Grundläggnade kurs i Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

GRNSOA2

 

Grundläggnade kurs i Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs

GRNSOB2

 

Geografi

GRNGEO2

 

Religion

GRNREL2

 

Historia

GRNHIS2