Rusta & Matcha

ยินดีต้อนรับสู่เราอย่างอบอุ่นที่ AB Taktik Sweden!

เราแนะนำ คุณในเส้นทางที่ถูกต้อง ตามความสามารถ ความปรารถนา และ

ความสามารถของคุณเอง

เรามุ่ มุ่งเน้ น้นที่ ที่จะหางานหรื รือการศึ ศึกษาที่ ที่เหมาะกั กับคุ คุณ!

เป็นเวลา 20 ปีที่ Taktik ประสบความสำ สำ เร็ ร็จในการเป็โค้ ชให้กับผู้คนกว่าพั พันคนสู่ สู่อนาคตใหม่ ม่!

เราทำ งานร่วมกับส่วนรวมเพื่อดูว่าคุณต้องการอะไรเพื่อให้บรรลุเป้า
หมาย

คุณออกจากตลาดแรงงานมานานแล้วหรือ ต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็ก
น้อน้ ยในการเริ่มต้น? เราสามารถจะช่วยคุณ!
เมื่อคุณมาหาเราที่ Rusta & Matcha เราทำ ร่วมกันการวางแผนร่วมและ
การทำ แผนที่และสนับสนุนคุณด้วย:

            คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเราคือ:

ประวัติย่อและจดหมายปะหน้าน้ที่ด
• ติดต่อนายจ้าง
• เคล็ดลับเกี่ยวกับงานที่ซ่อนอย
• การฝึกสัมภาษณ
• แนะแนวการเรียน
•การบรรยายที่น่าสนใจและการประชุมออนไลน

คุณรู้หรือไม่ว่า 90% ของงานไม่ได้ลงโฆษณา?  

เราทำ งานอย่างแข็งขันเพื่อค้นหางานที่ซ่อนอยู่ในตลาดแรงงานและรับ
ประโยชน์จน์ากเครือข่ายบริษัทษั ขนาดใหญ่ของเรา ทั้งในประเทศและในส่วนที่
เหลือของสวีเดน ตลอดจนผ่านการประชุมจัดหางาน

ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเรา และ/หรือขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการที่ดูแลกรณี
ของคุณที่สำที่ สำนักงานจัดหางาน เพื่อไปที่ Taktik ให้บริการคุณ!

วิธีเลือกบริษัทษั ทักทิคให้บริการคุณ

เมื่อคุณเลือก ที่ทักทิค Arbetsförmedlingen คุณสามารถแจ้งผู้บังคับบัญชาของ
คุณหรือป้อนหมายเลข KA ใน ”หน้าน้ ของฉันฉั ”

หมายเลข KA ของเรา
10072285 – Sundsvall, Timrå, Härnösand.
10072357 – Örnsköldsvik

ใส่เลข KA ตอนเลือกเราเป็นผู้ให้บริการคุณ

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา

ให้บริการคุณ
ในสำ นักงานของเรา คุณสามารถพิมพ์เอกสาร ใช้คอมพิวเตอร์ ทำ งานกับแอพพลิ
เคชั่นและ ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

ติดต่อต่ ได้ท

Anchalee Alvebro
อัญชลี อัลเวโบร
anchalee@taktik.nu
สวีเดน
076-829 5445
AB Taktik Sweden
010-190 10 00  

Våra Kontor

Sundsvall - Badhusparken 1

 Hiss D – våning 8

Öppettider, Drop-in

Måndag 09:00 - 13:00
Tisdag 09:00 - 13:00
Onsdag 09:00 - 13:00
Torsdag 09:00 - 13:00
Fredag Stängt

Timrå - Terminalvägen 14

Öppettider, Drop-in

Måndag 08.30 - 12.30
Tisdag 08.30 - 12.30
Onsdag 08.30 - 12.30
Torsdag 08.30 - 12.30
Fredag Stängt

Härnösand - Storgatan 35

Öppettider, Drop-in

Måndag 08.00 - 12.00
Tisdag 08.00 - 12.00
Onsdag 08.00 - 12.00
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag Stängt

Örnsköldsvik -Storgatan 21 F

Öppettider, Drop-in

Måndag 08.00 - 12.00
Tisdag 08.00 - 12.00
Onsdag 08.00 - 12.00
Torsdag Stängt
Fredag 08.00 - 12.00